7456.com  
您如今的位置:首页 >> 文件夹系列 >> H161 A4 文件夹
7456.com
  • 商品名称: H161 A4 文件夹
  • 商品编号: H161系列文件夹
  • 上架工夫: 2012-01-11
  • 阅读次数: 105

编号 规格(mm) 产物阐明 包装 中箱规格
HB161A 310×237×17 A4  单强力夹 20/120 670×500×338
HB161A/W 310×237×17 A4  单强力夹 20/120 670×500×338
HB161A/P 310×237×17 A4  单强力夹+角袋 20/120 670×500×338
HBH161A 310×237×17 A4  强力夹+板夹 20/120 670×500×338
HR161A/X 310×237×17 A4  单弹簧夹 20/120 670×500×338
HR161A/W 310×237×17 A4  单弹簧夹 20/120 670×500×338
HR161A 310×237×17 A4  单弹簧夹 20/120 670×500×338
HL161A/P 310×237×17 A4  长押夹+角袋 20/120 670×500×338
HLH161A 310×237×17 A4  长押夹+板夹 20/120 670×500×338
HLB161A 310×237×17 A4  单长押夹+强力夹 20/120 670×500×338

关键词:

新威尼斯官网
9778818威尼斯官网